Archief voor de categorie ‘Diensten’

Talent

Talentmanagement is een effectieve methode om talenten boven water te krijgen zodat mensen en organisaties er optimaal gebruik van kunnen maken. Een hele positieve benadering die uitgaat van de al aanwezige talenten en daardoor snel mensen in hun kracht zet! The Meaning of Work zorgt ervoor dat talentmanagement ingebed wordt in de organisatie en direct bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Dit is Talentgericht Organisatiemanagement. Naast kennis en vaardigheden zijn het vooral talenten die bepalen of iemand succesvol zal zijn in een bepaalde rol. Talenten zijn immers voorspellers voor succesvol (competent) gedrag en zij geven daarom het beste beeld van het potentieel. Binnen het traditionele competentiemanagement ligt de focus op die competenties die de medewerker niet beheerst en wordt daar vervolgens ontwikkeling verlangd. Vaak tot grote frustratie van zowel medewerker als […]

Lees verder

Selectie

De juiste man of vrouw op de juiste plaats is essentieel voor elke organisatie. Bij het selecteren van de juiste persoon speelt het CV vaak een belangrijke rol. Kennis en vaardigheden zijn hier weliswaar vastgelegd, maar of deze persoon ook de juiste competenties in huis heeft blijft de vraag. Het interview blijkt helaas niet altijd afdoende. Hoe vaak blijkt niet achteraf dat er toch een minder grote match is dan verwacht? The Meaning of Work kan u hierbij ondersteunen door middel van een competentie match. Op basis van de natuurlijke aanleg van de kandidaat (diens talenten) en een competentiegericht interview wordt een competentiematch gemaakt die aangeeft in hoeverre de competenties van de kandidaat matchen met het ideaalprofiel voor de functie. Zo ontstaat er een helder beeld over de al […]

Lees verder

Ontwikkeling

Wanneer u maximaal gebruik wilt maken van de talenten van uw medewerkers zult u hen de ruimte willen geven om zichzelf te ontwikkelen op competenties die belangrijk zijn voor hun huidige of gewenste functie. The Meaning of Work maakt inzichtelijk welke competenties ontwikkelbaar zijn zodat vooraf duidelijk is of een ontwikkelproces in een bepaalde richting zinvol is. Dit gebeurt op basis van talenten die de aanleg voor bepaalde competenties laten zien. Ook wordt dan duidelijk welke leer- en ontwikkelstijl een medewerker heeft, is het iemand die vooral wil ervaren of juist iemand deel veel theoretische onderbouwing zoekt. Deze informatie helpt om het juiste ontwikkelpad uit te stippelen dat vervolgens door gerichte coaching of training doorlopen kan worden. Meer over Ontwikkeling… Meer over de dienstverlening van The Meaning of Work…

Lees verder

Performance

Hoe haalt u het maximale uit uw organisatie en uw medewerkers? Medewerkers presteren optimaal wanneer ze zoveel mogelijk van hun talenten mogen inzetten. De kans op het laten zien van competent gedrag is dan het grootst. Dat is goed voor de organisatie, want resultaten zullen gemakkelijk worden gehaald, maar het is ook goed voor de medewerker, want het kost geen of weinig energie.   Door middel van een Performance Matrix wordt in kaart gebracht waar een medewerker aanleg voor heeft (talent) en waar hij of zij competent in is. Zo wordt duidelijk waar een medewerker volop gebruik van kan maken, waar er werk aan de winkel is met uitzicht op goed resultaat, waar de risico’s beheerst moeten worden en waar je beter omheen kunt managen. Kortom een helder overzicht dat […]

Lees verder

Contactgegevens

The Meaning of Work
Slenakerweg 25
6271 PE Gulpen
KvK 53 899 210Tel: 06 11 34 67 68