Archief voor de categorie ‘Implementeren en doen’

Talentmanagement bij Camille Oostwegel

Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants is een onderneming in beweging. Een onderneming die de band met haar medewerkers wil versterken door een duurzaam personeelsbeleid te gaan voeren. Het ontwikkelen en implementeren van Talentmanagement in de organisatie past daarbij. Gebruik maken van de talenten van je mensen, een mooie opdracht voor The Meaning of Work!   De medewerkers van de verschillende huizen van deze mooie onderneming worden betrokken bij dit project. Het zijn stuk voor stuk klinkende namen zoals Château St. Gerlach, Château Neercanne, Winselerhof en Kruisherenhotel Maastricht. Vanuit de visie en de doelen van de organisatie worden de talentbehoeften benoemd. Vervolgens worden de aanwezige talenten in kaart gebracht en verder ontwikkeld. Ook wordt de selectie van nieuwe talenten mogelijk gemaakt. Uiteindelijk wordt het mogelijk om […]

Lees verder

Vaessen & Kerckhoffs maakt werk van talentmanagement

Vandaag heb ik een talentmanagement traject bij Vaessen & Kerckhoffs gerechtsdeurwaarders af mogen ronden. Met als resultaat een zeer tevreden klant! Vaessen & Kerckhoffs heeft niet alleen de TMA, Talent en Motivatie Analyse ingezet om de talenten van medewerkers in kaart te brengen, maar zijn hebben ook de volgende stap gezet door talenten te vertalen naar competenties. Met name het in kaart brengen van de ontwikkelbaarheid van competenties werd als erg waardevol ervaren. Weer een mooi traject en een blije klant.

Lees verder

Talentmanagement en de man achter de pilaar!

Talentmanagement betekent gebruik maken van het volledige potentieel van je medewerkers. Niet alleen hun kennis en vaardigheden, maar vooral ook van datgene wat we niet direct zien, hun talenten. Eigenlijk gaat dit stukje ook over hoe we nog veel te weinig gebruik maken van talenten in organisaties en welke gevolgen dat heeft. Vorige week was ik aanwezig op een ondernemerscongres in Den Bosch waar ik een presentatie heb bijgewoond van Huub van Zwieten. Zijn verhaal ging over de kunst van het motiveren van medewerkers waarbij hij een duidelijke rol ziet voor talentmanagement om die motivatie omhoog te krijgen. Onder het motto “van het juiste werk wordt je gelukkig” en “van het verkeerde werk wordt je ziek” werd weer pijnlijk duidelijk hoe de huidige verhoudingen liggen. […]

Lees verder

Talent zit al in een organisatie, je hoeft het alleen maar te bevrijden

“Het beeld zit al in de steen, je hoeft het er alleen maar uit te bevrijden”. (Michelangelo Buonarroti). Wat Michelangelo zei over beeldhouwen zegt vooral iets over de manier waarop hij naar de wereld om zich heen keek. Wanneer je op een Michelangelo-manier kijkt naar een organisatie, besef je dat alles wat je nodig hebt om succesvol te worden er al in zit. Je hoeft het er alleen maar uit te halen. Jammer genoeg gebeurt dit maar zelden. Hoe komt dat? Een organisatie die goed voorbereid aan de slag gaat, doorloopt een aantal stappen om haar visie werkelijkheid te laten worden. Een organisatie weet waar ze naar toe wil, ze heeft een visie. Een organisatie kent haar vertrekpunt, ze weet waaróm ze de dingen doet die ze […]

Lees verder

Het Nieuwe Werken implementeren? Vijf praktische adviezen

In de jaren dat ik me heb beziggehouden met het ontwikkelen van organisaties en met name ook met het implementeren van Het Nieuwe Werken heb ik veel geleerd. Vaak gingen de strategieën die ik bedacht had goed. Maar regelmatig moest ik ook bijsturen. Soms liepen de dingen gewoon anders dan verwacht en leverde dit nieuw inzichten op. Gelukkig is dat ook een succes. Nieuwe inzichten omzetten in nieuw gedrag betekent dat een organisatie zich ontwikkelt en beter kan worden. Daarom deel ik graag mijn top 5 van leerpunten bij de implementatie van HNW. Doe er je voordeel mee! 1. All Bricks & Bytes & No Behaviour Investeren in een mooi kantoorpand inclusief inrichting (bricks) en een nieuwe ICT-omgeving (bytes) om HNW mogelijk te maken, gaat vaak […]

Lees verder

Een techno-burnout van Het Nieuwe Werken?

Bij Volkswagen mag het niet meer, mailen na werktijd. De Duitse bonden hebben met VW afgesproken dat medewerkers na werktijd geen e-mail meer ontvangen op hun smartphones. De eeuwige bereikbaarheid eist haar tol en medewerkers krijgen last van technostress, die kan leiden tot burnout. Wat gebeurt er nu? Serveert Volkswagen Het Nieuwe Werken alweer af? Krijgen we te maken met een werkgever die zich bemoeit met de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers? Is dit de manier waarop we het moeten aanpakken? Hoe je het ook bekijkt, Volkswagen heeft een punt. Linda Stone, die in functies bij zowel Apple als Microsoft de invloed van technologie op de mens onderzocht, is de bedenker van de begrippen Continuous Partial Attention en Email Apnea. Email Apnea is het fenomeen dat mensen onbewust hun adem blijken […]

Lees verder

Contactgegevens

The Meaning of Work
Slenakerweg 25
6271 PE Gulpen
KvK 53 899 210Tel: 06 11 34 67 68