Archief voor de categorie ‘Visie en strategie ontwikkelen’

Geld is ook niet alles

Onderstaand artikel uit dagblad Trouw beschrijft aan de hand van een aantal experimenten dat geld niet de voornaamste drijfveer is waarom mensen werken, maar dat betekenisvol werk veel belangrijker is. Vier experimenten die duidelijk maken dat geld ook niet alles is Wij, economen, zijn de architecten van de bonuscultuur die de financiële sector naar de afgrond heeft geleid. Excuses daarvoor. We dachten het beste uit mensen te kunnen halen door hen financieel te prikkelen. Maar betekenisvol werk, waardering en uitdaging blijken belangrijker dan geld. Dat financiële prikkels lang niet altijd positief uitwerken, blijkt uit het ‘kaarsexperiment‘. De proefpersonen krijgen de opdracht om een brandende kaars aan een muur te bevestigen zonder dat het kaarsvet op de tafel eronder druppelt. Om de opdracht te kunnen uitvoeren, […]

Lees verder

Terug naar Het Oude Werken?

Is het Nieuwe Werken dood en moeten we terug naar het oude werken waarbij iedereen weer naar kantoor komt? Marissa Mayer van Yahoo denkt van wel en auteurs van artikelen in Intermediair en Management Team nemen de stelling grif over. Daar waar Bas van Essen in Intermediair nog enigszins kritisch naar de opmerkingen van Mayer kijkt lijkt dat in het artikel van Peter van Lonkhuyzen in Management Team helemaal niet het geval te zijn. De schrijver gaat er in dit artikel vanuit dat HNW een hype is die nu de piek voorbij is en in een neerwaartse beweging zit. De hypecycle is zeer herkenbaar in dit stukje en de schrijver doet er hard aan mee om de cycle in neerwaartse zin te laten werken door […]

Lees verder

Meaningful Work

In Harvard Business Review verscheen een prachtig artikel van Nathaniel Koloc: “What job candidates really want: Meaningful Work”. De strekking van het artikel is duidelijk, niet het werken voor een grote firma, niet een hoog salaris, maar juist werk dat zinvol en betekenisvol is maakt een medewerker betrokken. We kennen allemaal wel voorbeelden van mensen die bij firma’s met klinkende namen hebben gewerkt, een goed salaris hebben, veel vakantiedagen, een mooie auto, maar tevreden…? Nee, dat zijn ze niet. Ze zijn op zoek naar een betekenisvol werk, voor zichzelf en voor de samenleving, dat geeft veel meer voldoening dan een prachtige set aan arbeidsvoorwaarden. Naast voldoening levert het ook betrokkenheid op. Betrokkenheid bij de organisatie die dat betekenisvolle werk mogelijk maakt. En het is juist die betrokkenheid […]

Lees verder

Talentontwikkeling verbetert in meerdere opzichten het bedrijfsresultaat

Als een bedrijf talentontwikkeling goed inricht, blijkt dit een aantoonbaar effect te hebben op het bedrijfsresultaat. Dit effect is vooral terug te zien in een stijging van het aantal producten en/of services, een toename in de kwaliteit, groei in productiviteit per fte en vergroting van de marge. Dit blijkt uit het Trendrapport ‘Jong talent naar de top’ van studentenuitzendbureau ASA. Ook blijkt uit het onderzoek dat een hoger percentage young professionals een duidelijke impact heeft op de kwaliteit van producten en services. Dat komt onder meer tot uiting in een hoger klanttevredenheidscijfer, minder retouren en een daling van het aantal klachten. Opleidingstools Daarnaast hebben opleidingstools een aantoonbaar effect op het bedrijfsresultaat, net als trainingen. Hiervoor geldt dat hoe hoger het bedrag is dat beschikbaar wordt […]

Lees verder

Talentontplooiing in plaats van talentmanagement

In HR Praktijk verscheen dit artikel van Maaike Huisman over talentontplooiing. Hoe kan een organisatie zich het beste opstellen om talent te laten ontplooien? Is de term management dan nog wel van toepassing? Kortom een interessant artikel waar ik zeker achter sta. ‘Mensen maken het verschil’ is het motto van waardengedreven organiseren. Er wordt niet gesproken over medewerkers, maar over organisatieleden. De identiteit van de organisatie komt voort uit de waarden van de mensen ín en om de organisatie. Zij zijn de drijfveer voor het collectieve handelen. Talentontplooiing is de kern van het HR-beleid. Stephen Covey is een van de grondleggers van waardengedreven organiseren. Zijn visie op effectief leiderschap, wederzijdse afhankelijkheid en van binnen-naar-buiten denken staan centraal in de waarde gedreven organisatie. Het ‘wij-gevoel’ zegeviert […]

Lees verder

Talentmanagement bedrijfskritisch maar niet goed geborgd

Managers vrezen dat het identificeren en vinden van het juiste talent een cruciaal vraagstuk wordt zo laat het wereldwijde Talent Management-onderzoek van HR-dienstverlener NorthgateArinso (NGA) zien. Van de meer dan 1.100 deelnemers gelooft 87 procent dat het identificeren van talent de komende drie jaar cruciaal wordt voor het succes van hun organisatie. Meer dan de helft (51 procent) gelooft dat hun branche lijdt onder een gebrek aan geschikte kandidaten.  Visie 88 procent geeft aan dat ‘het aanstellen van de juiste personen op de juiste plaats op het juiste moment’ essentieel is voor de visie van de organisatie. Daarnaast stelt 85 procent dat succes afhankelijk is van het identificeren en behouden van toptalenten. Bedrijfsstrategie De resultaten uit het onderzoek laten zien dat er meer gedaan kan […]

Lees verder

Techno-stress of Duurzame Inzetbaarheid?

Eerder al schreef ik een artikel over Techno Burnout en Het Nieuwe Werken en een artikel over infobesitas waarin ik aangaf dat er wel degelijk gevaren op de loer liggen bij het inzetten van technologie die onbeperkt en vaak ook ongevraagd informatie op je af blijft vuren. Nu is er een interessant rapport verschenen van het Hugo Sinzheimer instituut genaamd “Techno-stress, verkenning van een risico in opkomst” uitgevoerd in opdracht van de FNV. In deze verkenning wordt onderschreven wat ik eerder al schreef. Ik ben nog steeds van mening dat dit niet betekent dat we nieuwe technologie moeten verbannen uit ons leven, wel ben ik van mening dat we opnieuw moeten nadenken over de bedoeling van datgene waar wij mee bezig zijn. The Meaning of […]

Lees verder

Van Functiewaardering naar Talentwaardering?

Bedrijven werven grotendeels op basis van functiecriteria en minder op talentencriteria. Dit terwijl organisaties al geruime tijd over talentmanagement spreken en ontwikkeling hoog op de prioriteitenlijst hebben staan. Het zou dan ook een logische stap zijn om af te stappen van Functiewaardering en over te gaan op Talentwaardering. Dat staat in het HR Benchmark onderzoek, uitgevoerd door Raet. Aan het onderzoek deden 486 HR- en Finance-verantwoordelijken mee. Meerwaarde Door minder te focussen op de specificaties van de persoon, maar meer op de talenten, zouden organisaties hun onderscheidend vermogen kunnen verhogen. Door met opleiding en ontwikkeling talenten geschikt te maken voor specifieke en toekomstige functies creëert de organisatie meerwaarde voor zowel het talent als de organisatie zelf. Werving op basis van functiecriteria Bedrijven zien de kans om […]

Lees verder

Meerderheid bedrijven heeft talent medewerkers niet in kaart

Weer een interessante uitkomst uit het al eerder besproken ASA trendrapport. Deze keer een artikel van HR Praktijk. Er bevindt zich vaak meer talent binnen een bedrijf dan waar het management zich bewust van is. Meer dan de helft (52 procent) van de bedrijven heeft geen inzicht in het talent dat zij in huis heeft. Als reden noemen veel bedrijven dat talentontwikkeling binnen hun organisatie onvoldoende prioriteit heeft. Dat blijkt uit het rapport ‘Jong talent naar de top’ van studenten uitzendbureau ASA. Voor het onderzoek zijn 275 bedrijven ondervraagd over talentontwikkeling. Beoordelingsgesprekken Wanneer een bedrijf de talenten van medewerkers in kaart wil brengen, dan gebeurt dat meestal via beoordelingsgesprekken (77 procent). 65 procent kiest voor het houden van interviews en 23 procent houdt talent-assessments om […]

Lees verder

Talentontwikkeling staat vaak los van strategie

Hoe hoger in de organisatie de verantwoordelijkheid wordt genomen voor talentmanagement, hoe succesvoller dit is. Toch zien veel bedrijven talentontwikkeling nog vaak los van de organisatiestrategie. Dat blijkt uit het ASA Trendrapport ‘Jong talent naar de top’. Bij bijna de helft van de onderzochte bedrijven is een aangewezen persoon of afdeling verantwoordelijk voor talentontwikkeling. Meestal is dit de HR-afdeling of het lijnmanagement. Een enkele keer ligt de verantwoordelijkheid hoger, en dit heeft volgens de onderzoekers een aantoonbaar positief effect op de doorgroei van de young professionals. Ook wanneer de HR-afdeling een actievere rol speelt bij talentontwikkeling, neemt de doorgroei van de jonge talenten toe. In een kwart van de onderzochte organisaties bemoeit het hoger management zich echter niet met het formuleren van een talentontwikkelingsstrategie. En […]

Lees verder
Pagina 1 van 212

Contactgegevens

The Meaning of Work
Slenakerweg 25
6271 PE Gulpen
KvK 53 899 210Tel: 06 11 34 67 68