Slim Werken en Slim Reizen

Duurzaam werken gecombineerd met duurzaam reizen, dat is eigenlijk waar het om draait in de Slim Werken Slim Reizen adviestrajecten die ik uitvoer. Samen met partner &Morgen voer ik deze adviestrajecten uit waarbij ik het Slim Werken deel voor mijn rekening neem en &Morgen, als mobiliteitsexpert, het Slim Reizen deel. De uitkomst is een rapportage met concrete aanbevelingen waarmee organisaties aan de slag kunnen. Het mooie is dat deelnemende bedrijven in dit traject ondersteund worden door een flinke overheidssubsidie. Meer hierover lees je hier.

Geen reactie mogelijk.

Contactgegevens

The Meaning of Work
Slenakerweg 25
6271 PE Gulpen
KvK 53 899 210Tel: 06 11 34 67 68