Talent

TalentTalentmanagement is een effectieve methode om talenten boven water te krijgen zodat mensen en organisaties er optimaal gebruik van kunnen maken. Een hele positieve benadering die uitgaat van de al aanwezige talenten en daardoor snel mensen in hun kracht zet! The Meaning of Work zorgt ervoor dat talentmanagement ingebed wordt in de organisatie en direct bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Dit is Talentgericht Organisatiemanagement.

Naast kennis en vaardigheden zijn het vooral talenten die bepalen of iemand succesvol zal zijn in een bepaalde rol. Talenten zijn immers voorspellers voor succesvol (competent) gedrag en zij geven daarom het beste beeld van het potentieel. Binnen het traditionele competentiemanagement ligt de focus op die competenties die de medewerker niet beheerst en wordt daar vervolgens ontwikkeling verlangd. Vaak tot grote frustratie van zowel medewerker als manager blijkt daar vervolgens weinig van terecht te komen.  Bij Talentgericht Competentiemanagement wordt er juist in kaart gebracht waar iemand aanleg voor heeft en welke competenties dus gemakkelijk te ontwikkelen zijn. Iemand die zich bewust is van zijn of haar talenten kan de succesfactor voor het ontwikkelen van de juiste competenties aanzienlijk vergroten.

The Meaning of Work maakt talenten inzichtelijk én koppelt deze vervolgens aan het gewenste doel. Een belangrijk instrument hierbij is de Talent en Motivatie Analyse (TMA) en de bijbehorende TMA Methode van EHrmVision. Hiermee worden de individuele talenten op objectieve wijze in kaart gebracht en vervolgens in een persoonlijk gesprek inzichtelijk gemaakt aan de hand van de uitgebreide TMA rapportage. Afhankelijk van het beoogde doel (ontwikkeling, performance, inzetbaarheid, selectie) worden er vervolgstappen afgesproken.

Meer over Talentmanagement…

Meer over de dienstverlening van The Meaning of Work…

Talenten analyse sociale talenten

 

  • LinkedIn
  • Email

Geen reactie mogelijk.

Contactgegevens

The Meaning of Work
Slenakerweg 25
6271 PE Gulpen
KvK 53 899 210Tel: 06 11 34 67 68