Techno-stress of Duurzame Inzetbaarheid?

1159614_75847635Eerder al schreef ik een artikel over Techno Burnout en Het Nieuwe Werken en een artikel over infobesitas waarin ik aangaf dat er wel degelijk gevaren op de loer liggen bij het inzetten van technologie die onbeperkt en vaak ook ongevraagd informatie op je af blijft vuren. Nu is er een interessant rapport verschenen van het Hugo Sinzheimer instituut genaamd “Techno-stress, verkenning van een risico in opkomst” uitgevoerd in opdracht van de FNV.

In deze verkenning wordt onderschreven wat ik eerder al schreef. Ik ben nog steeds van mening dat dit niet betekent dat we nieuwe technologie moeten verbannen uit ons leven, wel ben ik van mening dat we opnieuw moeten nadenken over de bedoeling van datgene waar wij mee bezig zijn. The Meaning of Work dus. Is deze manier van werken de bedoeling? Ik denk het niet dat we zitten te wachten op medewerkers die zich niet meer los kunnen maken van alle technologie en informatie die wordt aangeboden. Ik denk dat we juist behoefte hebben aan medewerkers die zelfstandig en onafhankelijk van al deze bronnen tot een beslissing kunnen komen. Dat brengt de creativiteit en besliskracht die organisaties nodig hebben! En daarbij werkt het ook een stuk prettiger en gezonder wanneer je onafhankelijk durft te zijn van media. Je kunt er gebruik van maken, maar je bent er niet afhankelijk van. Dit is wat mij betreft onontbeerlijk wanneer het gaat om Duurzame Inzetbaarheid van je mensen!

Hieronder enkele interessante quotes uit het rapport:

“De term ‘information overload’ verwijst naar het gegeven dat werknemers overspoeld worden door een teveel aan informatie, en niet meer kunnen schiften wat betekenisvolle of nuttige informatie is en wat niet. Zelfs een overmaat aan op zich nuttige informatie kan ertoe leiden dat er een vorm van besluiteloosheid ontstaat, alsook onzekerheid over de juistheid van beslissingen en daarmee stress.”

“…de techniek dringt zich steeds meer op aan de werknemer, waarbij de rustmomenten steeds verder verschralen. Te denken valt aan veelvuldige onderbreking van het werk door het onophoudelijke piepen van mail-alerts op de computer of smartphone. Het aantal werknemers dat klaagt over frequente interruptie van het werk is de afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld.40 Niet alleen leidt dit tot slechtere arbeidsprestaties, ook ligt door toegenomen taakeisen en verminderde mogelijkheden voor ‘time out’ overbelasting permanent op de loer.”

“Techno-stress is dus een serieus te nemen risico, waarbij de gevolgen overigens niet bijzonder afwijken van de gevolgen van werkstress in het algemeen: chronische vermoeidheid, lusteloosheid, spierspanning en andere vage lichamelijke klachten, concentratiestoornissen, stemmingsproblemen en burn out.”

Ook wordt het begrip “Attention Deficit Trait” geïntroduceerd. “Werknemers krijgen steeds meer moeite om georganiseerd te blijven, prioriteiten te stellen en hun tijd te managen. Kenniswerkers verkeren constant in staat van milde paniek en schuldgevoel. In het uiterste geval treedt er brain-freeze op: er is zo veel informatie dat het brein als het ware verlamd raakt en prikkels om tot actie over te gaan niet meer doorkomen.”

“ADT isn’t an illness or character defect. It’s our brains’ natural response to exploding demands on our time and attention. As data increasingly floods our brains, we lose our ability to solve problems and handle the unknown. [..] Some sufferers eventually melt down.”

Bron: Techno-stress, verkenning van een risico in opkomst. Jan Popma, Universiteit van Amsterdam, Hugo Sinzheimer Instituut.

Geen reactie mogelijk.

Contactgegevens

The Meaning of Work
Slenakerweg 25
6271 PE Gulpen
KvK 53 899 210Tel: 06 11 34 67 68