The Meaning of Work

Dat betekenisvol werk helpt om beter in je vel te zitten en beter aan te sluiten bij de organisatie waar je voor werkt moge duidelijk zijn. Maar waar zit hem dat dan in? Wat definieert betekenisvol werk? Onderzoek naar The Meaning of Work (Morin, 2008) laat zien dat er zes factoren aan te wijzen zijn die werk betekenisvol maken. De volgorde geeft aan welke factor medewerkers het meest belangrijk vinden en is een gemiddelde van alle onderzochte organisaties (de gebruikte definities komen uit het onderzoek).

 1. Sociaal doel
  werk dat zinvol is voor de samenleving en andere mensen
 2. Leren en ontwikkelen
  werk dat plezier geeft, waarmee je doelen kunt bereiken, waarmee je een balans met je privé leven kunt bereiken, dat je met vertrouwen de toekomst tegemoet laat zien, dat je laat leren, waarin je voldoening vindt
 3. Autonomie
  werk dat je in staat stelt verantwoordelijkheid te nemen, waarin je jouw probleemoplossend vermogen mag inzetten, waarin je beslissingen mag nemen, waarin je effectief kunt zijn
 4. Positieve relaties
  werk dat je in staat stelt om interessante contacten met andere mensen te hebben, om positieve relaties aan te gaan, om een band met je collega’s op te bouwen, waarmee je invloed op je omgeving kunt hebben
 5. Morele juistheid
  werk in een omgeving waarin rechtvaardigheid en gelijkheid gewaardeerd worden, in een gezonde en veilige omgeving, waar respect voor menselijke waarden getoond wordt en waar je kunt rekenen op collega’s om je te helpen wanneer je het moeilijk hebt
 6. Erkenning
  werk dat overeenstemt met je vaardigheden, dat je een salaris geeft passend bij jouw behoeften, waarin je talenten worden herkend

Opvallend is dat een sociaal doel – een zinvolle invulling van je werk – door eenieder blijkbaar erg belangrijk wordt gevonden.

Dan terug naar de praktijk van alledag. Met je baas praat vrijwel nooit over een zinvolle invulling van je werk. Wanneer het over een sociaal doel gaat heeft de baas het al snel over MVO ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar dan op organisatie niveau. Er zullen maar weinig werkgevers zijn die betekenisvol werk op een persoonlijk niveau met hun medewerkers bespreken. Terwijl hier toch je drive vandaan komt! Het is je vertrekpunt. Wanneer je weet wat je vertrekpunt is kun je jouw talenten op de juiste plaats inzetten en jezelf gericht ontwikkelen.

Vrijwel elke organisatie heeft een missie die medewerkers zin, betekenis en richting moet geven.  Vraag ook eens naar de persoonlijke missie van de mensen die in jouw organisatie meereizen. Dan weet je ook welke kant de organisatie op gaat!

Foto: “Motor Manufacturing” van Clive Gardiner.

Geen reactie mogelijk.

Contactgegevens

The Meaning of Work
Slenakerweg 25
6271 PE Gulpen
KvK 53 899 210Tel: 06 11 34 67 68