Deprecated: Function create_function() is deprecated in E:\HostingSpaces\Janis\themeaningofwork.nl\wwwroot\wp-content\themes\u-design\functions.php on line 1 Privacyverklaring - The Meaning of Work The Meaning of Work

Privacyverklaring

Versie: 08-08-2018

Inleiding
Wij respecteren de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels. In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren.

De persoonsgegeven die we van je bewerken en met welk doel
We verwerken die persoonsgegevens die we nodig hebben voor de levering van onze diensten. In een aantal gevallen krijgen wij dan persoonsgegevens onder ons om te verwerken.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, tenzij zij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel of in geval van een ander vitaal belang van uw kant.
Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat de overeenkomst met u is uitgevoerd en tot 12 maanden daarna.

Internetsites van derden
Op onze websites vindt u mogelijk links naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Deze websites kunnen een ander privacybeleid hebben waarop wij geen invloed hebben. We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals we hierboven hebben omschreven.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Door het contactformulier te gebruiken, geeft u toestemming om u te benaderen. Hiervoor gebruiken wij uw naam en e-mailadres.
Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om u te bereiken. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat we zeker weten dat uw vragen beantwoord zijn en daarna tot zes maanden voor de eventuele follow up van een gesprek.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:
1. een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
2. de inzage in uw persoonsgegevens;
3. het corrigeren van terechte fouten;
4. het verwijderen van verouderde gegevens;
5. het intrekken van toestemming;
6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
7. het overdragen van uw gegevens naar een derde.
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Diversen
De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Maastricht.

Contactgegevens
The Meaning of Work
Slenakerweg 25
6271 PE Gulpen
+31 (0)611346768
KVK Gulpen 53899210

Contactpersoon
W.L.M. Janissen
+31 (0)611346768
info@themeaningofwork.nl

Contactgegevens

The Meaning of Work
Slenakerweg 25
6271 PE Gulpen
KvK 53 899 210


Tel: 06 11 34 67 68