Deprecated: Function create_function() is deprecated in E:\HostingSpaces\Janis\themeaningofwork.nl\wwwroot\wp-content\themes\u-design\functions.php on line 1 Diensten - The Meaning of Work The Meaning of Work

Diensten

The Meaning of Work richt zich met haar dienstverlening op zowel organisaties als medewerkers en maakt werken weer zinvol! The Meaning of Work levert maatwerk en maakt gebruik van beproefde methodes.

TalentmanagementDiensten The Meaning of Work
Selectie
Ontwikkeling
Performance
Beoordelen & Belonen
Gedragsverandering
Duurzame Inzetbaarheid
Outplacement
HR-strategie
HR-Business Partner
Privacyverklaring

Talentmanagement

Talenten analyse leiderschapTalentmanagement is een effectieve methode om talenten boven water te krijgen zodat mensen en organisaties er optimaal gebruik van kunnen maken. Een hele positieve benadering die uitgaat van de al aanwezige talenten en daardoor snel mensen in hun kracht zet! The Meaning of Work zorgt ervoor dat talentmanagement ingebed wordt in de organisatie en direct bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Dit is Talentgericht Organisatiemanagement.

Bij Talentgericht Competentiemanagement wordt in kaart gebracht waar iemand aanleg voor heeft en welke competenties dus gemakkelijk te ontwikkelen zijn. Iemand die zich bewust is van zijn of haar talenten kan de succesfactor voor het ontwikkelen van de juiste competenties aanzienlijk vergroten. Dit in tegenstelling tot het traditionele competentiemanagement waar de focus ligt op die competenties die de medewerker juist niet beheerst. Een aanpak waarbij je gevraagd wordt te ontwikkelen op je zwakste punten werkt veel minder effectief dan een aanpak waarbij je juist gebruik mag maken van je sterke punten!

The Meaning of Work maakt talenten inzichtelijk en koppelt deze vervolgens aan het gewenste doel. Een belangrijk instrument hierbij is de Talent en Motivatie Analyse (TMA) en de bijbehorende TMA Methode van EHrmVision. Hiermee worden de individuele talenten op objectieve wijze in kaart gebracht en vervolgens in een persoonlijk gesprek inzichtelijk gemaakt aan de hand van de uitgebreide TMA rapportage. Afhankelijk van het beoogde doel (ontwikkeling, performance, inzetbaarheid, selectie) worden er vervolgstappen afgesproken.

Meer over Talentmanagement…

Selectie

competentie matchDe juiste man of vrouw op de juiste plaats is essentieel voor elke organisatie. Bij het selecteren van de juiste persoon speelt het CV vaak een belangrijke rol. Kennis en vaardigheden zijn hier weliswaar vastgelegd, maar of deze persoon ook de juiste competenties in huis heeft blijft de vraag. Het interview blijkt helaas niet altijd afdoende. Hoe vaak blijkt niet achteraf dat er toch een minder grote match is dan verwacht? The Meaning of Work kan u hierbij ondersteunen door middel van een competentie match. Op basis van de natuurlijke aanleg van de kandidaat (diens talenten) en een competentiegericht interview wordt een competentiematch gemaakt die aangeeft in hoeverre de competenties van de kandidaat matchen met het ideaalprofiel voor de functie. Zo ontstaat er een helder beeld over de al aanwezige en nog te ontwikkelen competenties en wellicht nog belangrijker of de nog te ontwikkelen competenties wel door deze persoon te ontwikkelen zijn op basis van zijn/haar talenten.

Meer over Selectie…

Ontwikkeling

ontwikkelingWanneer u maximaal gebruik wilt maken van de talenten van uw medewerkers zult u hen de ruimte willen geven om zichzelf te ontwikkelen op competenties die belangrijk zijn voor hun huidige of gewenste functie. The Meaning of Work maakt inzichtelijk welke competenties ontwikkelbaar zijn zodat vooraf duidelijk is of een ontwikkelproces in een bepaalde richting zinvol is. Dit gebeurt op basis van talenten die de aanleg voor bepaalde competenties laten zien. Ook wordt dan duidelijk welke leer- en ontwikkelstijl een medewerker heeft, is het iemand die vooral wil ervaren of juist iemand deel veel theoretische onderbouwing zoekt. Deze informatie helpt om het juiste ontwikkelpad uit te stippelen dat vervolgens door gerichte coaching of training doorlopen kan worden.

Meer over Ontwikkeling…

Performance

Performance RapportageHoe haalt u het maximale uit uw organisatie en uw medewerkers? Medewerkers presteren optimaal wanneer ze zoveel mogelijk van hun talenten mogen inzetten. De kans op het laten zien van competent gedrag is dan het grootst. Dat is goed voor de organisatie, want resultaten zullen gemakkelijk worden gehaald, maar het is ook goed voor de medewerker, want het kost geen of weinig energie. Door middel van een Performance Matrix wordt in kaart gebracht waar een medewerker aanleg voor heeft (talent) en waar hij of zij competent in is. Zo wordt duidelijk waar een medewerker volop gebruik van kan maken, waar er werk aan de winkel is met uitzicht op goed resultaat, waar de risico’s beheerst moeten worden en waar je beter omheen kunt managen. Kortom een helder overzicht dat duidelijk maakt waar je je energie op moet richten om een maximale performance te bereiken.

Meer over Performance…

Beoordelen & Belonen

beoordelen en belonenEen goed en fair beoordelingsinstrument stimuleert en motiveert medewerkers waardoor ontwikkeling in de gewenste richting gemakkelijker op gang komt. Door de ontwikkeling van mensen te koppelen aan de beoordeling zullen deze twee elkaar in de positieve zin gaan versterken. Een manier om beoordeling vorm te geven is door te kijken naar de ontwikkeling van een medewerker langs twee assen: competenties (de ‘zachte’ kant) en resultaten (de ‘harde’ kant). Gedrag dat de waarden van de organisatie versterkt en tot succes leidt binnen een functie wordt zo gestimuleerd, daarnaast wordt een medewerker ook geprikkeld om persoonlijke resultaten te behalen die direct bijdragen aan de resultaten van de organisatie. Door de ontwikkeling van mensen te koppelen aan de beoordeling en vervolgens aan de salarissystematiek wordt belonen geen verrassing achteraf, maar eerder een logisch gevolg van een eerder doorgemaakte ontwikkeling. Een helder en fair beloningsbeleid voor zowel de organisatie als voor de mensen die er werken.

The Meaning of Work helpt u om beoordelen en belonen zo in te richten dat uw mensen zich gewaardeerd voelen. Op maat voor uw situatie en aansluitend op bestaande systemen.

Meer over Beoordelen & Belonen…

Gedragsverandering

organisatie dna 200x133Bij veel organisaties bestaat de wens tot veranderen omdat de huidige cultuur onvoldoende bijdraagt aan het realiseren van de visie of de organisatiedoelen. Gedrag veranderen kan op twee manieren: 1. langdurige inwerking of 2. een heftige ervaring. In het bedrijfsleven zien we dat de tweede methode het meest wordt toegepast. Een coach organiseert een groeps- of individuele sessie waarbij druk wordt gecreëerd om zo inzicht en veranderbereidheid te laten ontstaan. Helaas houdt deze veranderbereidheid na zo’n ‘gehypete’ situatie niet lang aan en vallen de meeste groepen en individuen weer terug in hun oude gedrag.
The Meaning of Work kiest daarom voor de andere methode, langdurige inwerking. Door het gewenste gedrag binnen een organisatie inzichtelijk te maken en te verbinden met zowel de visie als ook de resultaten kan dit gedrag verankerd worden in de organisatie en in alle uitingen van de organisatie. Het komt terecht in de kernwaarden en gaat deel uitmaken van het organisatie DNA. The Meaning of Work helpt om dit Organisatie DNA vorm te geven.

Meer over Gedragsverandering…

Duurzame Inzetbaarheid

shutterstock_85814635Een werknemer investeert in een bedrijf, maar om de relatie echt te laten werken moet u ook in uw medewerker investeren. En dan heb ik het niet over mooie arbeidsvoorwaarden, maar over echte aandacht. Waarom werk jij hier? Wat maakt jouw werk zinvol voor jou? Wat zijn jouw talenten waar jij , binnen ons bedrijf, gebruik van kunt maken? Wanneer u die vragen durft te stellen en samen aan de slag gaat met de uitkomsten bent u op weg naar een gemotiveerde en duurzaam inzetbare medewerker. Begin daarom met het in kaart brengen van de talenten van uw medewerkers. Besef daarbij dat het hebben van talenten niet het alleenrecht is van  jonge, nieuwe medewerkers, maar dat alle medewerkers ongeacht hun leeftijd of dienstverband talenten hebben. Deze talenten in kaart brengen maakt het mogelijk om ze te leren benutten. Dit is het grootste onbenutte potentieel dat binnen elke organisatie ligt te wachten om ontdekt te worden en waarmee duurzame inzetbaarheid kan worden vormgegeven.

Meer over Duurzame Inzetbaarheid…

Outplacement

outplacementSoms kom je tot de conclusie dat een organisatie en een medewerker beiden een andere kant opgaan. De bakens verzetten en kijken welke mogelijkheden er elders liggen is dan een goede keuze. The Meaning of Work biedt een maatwerk loopbaanbegeleidingstraject aan waarbij iemands talenten en persoonlijke missie het uitgangspunt vormen. Een stapsgewijs en persoonlijk proces waarbij alle fases doorlopen worden van ‘resetten’ naar ‘je talenten zien’ en ‘je talenten benutten’. Ook alle praktische aspecten, zoals de sollicitatiestrategie, het CV en de motivatiebrief, komen aan bod. Het doel: een baan die bij je past!

Meer over Outplacement…

HR-strategie

Het ontwikkelen van een HR-strategie die aansluit bij de organisatiedoelstellingen, die de mensen ondersteunt en motiveert en die ook nog eens langere tijd houdbaar is, vergt de nodige kennis en ervaring. The Meaning of Work heeft die kennis en ervaring en helpt u met het ontwikkelen van een HR-strategie voor uw organisatie. Een strategie waarmee u optimaal gebruik maakt van de kracht van uw mensen en waarmee u HR binnen uw organisatie op de kaart zet.

Weet u nog niet waar te beginnen? Maak dan eerst de Slim Werken scan van The Meaning of Work, deze scan laat u helder en overzichtelijk zien hoe ver uw organisatie is op de gebieden Mens, Organisatie en Werkomgeving en welke stappen er nog te zetten zijn om nopg slimmer te gaan werken!

Sturen op Waarden en Resultaat

Download het informatieblad

Meer over HR-strategie…

HR-Business Partner

HR-Business PartnerThe Meaning of Work biedt ondersteuning op HR gebied door tijdelijke inzet van een HR Business Partner of simpelweg als sparringpartner op Human Resource gebied voor de Algemeen Directeur, Management Team en operationele managers met HR taken. Ontzorgen is daarbij de achterliggende gedachte. Inzet als HR-Manager is uiteraard ook mogelijk. U krijgt uw eigen proactieve HR-specialist die op afgesproken tijden en zo nodig op afroep voor uw organisatie beschikbaar is. De HR taken in uw organisatie zijn zo in goede handen.

Meer over HR-Business Partner…

Privacyverklaring

The Meaning of Work hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd. Lees meer hierover in de privacyverklaring.

Contactgegevens

The Meaning of Work
Slenakerweg 25
6271 PE Gulpen
KvK 53 899 210


Tel: 06 11 34 67 68