Talentmanagement
selectie
ontwikkeling
performance

Talenten herkennen en leren benutten

Maak gebruik van de talenten van mensen. Dat is goed voor hun werkplezier, motivatie, zelfvertrouwen en performance. En dus ook voor de organisatie! Ieder mens heeft een unieke mix van talenten. Soms is het overduidelijk dat iemand over een bepaald talent beschikt. Maar lang niet ieder talent is op het eerste gezicht herkenbaar. The Meaning of Work helpt je om de talenten van jouw mensen boven water te krijgen. Zodat je ze in hun kracht kunt zetten, op een plek waar ze veel van hun talenten kunnen gebruiken. En ontwikkeltrajecten kunt uitstippelen die voortbouwen op de aanleg en sterke punten van mensen. Wil jij in jouw organisatie structureel aan de slag met talentmanagement? Ik sta enthousiast klaar om je daarbij te ondersteunen. Omdat ik zie, bij klanten, dat talentmanagement veel meer succes – en succesbeleving – oplevert dan het traditionele competentiemanagement. Daarbij word immers gevraagd je te ontwikkelen op je zwakke punten. Ik ben overtuigd van de waarde van de positieve benadering, die uitgaat van talenten. Dat is dé manier om het beste uit mensen te halen!

"De waarde van een organisatie wordt uitgedrukt in de talenten van haar medewerkers."

Play Video about TMA Methode, Talentmanagement - The Meaning of Work

Talentmanagement

Wil jij jouw mensen structureel selecteren, ontwikkelen en coachen op basis van hun individuele talenten? The Meaning of Work helpt je op weg naar strategisch talentmanagement, ingebed in jouw organisatie. Dat geeft je de mogelijkheid om steeds de meest getalenteerde en best passende medewerkers te selecteren. Maar ook om die mensen, met de juiste talenten, te ontwikkelen en voor de organisatie te behouden. Zij dragen immers direct bij aan de sfeer, cultuur en resultaten! Ik help je talenten objectief en overzichtelijk in kaart te brengen, met de Talent Motivatie Analyse (TMA), en te koppelen aan het gewenste doel. Ontwikkeling, performance, inzetbaarheid of selectie. Afhankelijk van dat doel spreken we vervolgstappen af. Gericht op het optimaal inzetten van ieders talent. 

 

selectie

De juiste nieuwe medewerker vinden voor die vacante plek. Het is heel belangrijk voor de organisatie. Maar lang niet altijd eenvoudig. Selecteren puur op basis van een CV is riskant. Kennis en vaardigheden zijn hierin meestal keurig vastgelegd, maar of iemand de juiste competenties in huis heeft blijft de vraag. Ook persoonlijke interviews geven niet altijd voldoende inzicht in iemands persoonlijkheid en kunnen. Hoe vaak blijkt een match achteraf niet toch minder goed dan gedacht? The Meaning of Work helpt je de best passende kandidaat te selecteren, met behulp van een competentiematch. Die maak ik op basis van de natuurlijke aanleg van de kandidaat (diens talenten) en een competentiegericht interview. Uit de competentiematch blijkt in hoeverre de competenties van de kandidaat matchen met het ideaalprofiel voor de functie. Zo krijg je een helder beeld van de aanwezige competenties, maar ook de nog te ontwikkelen competenties. Én of deze persoon die op basis van zijn of haar talenten wel kan ontwikkelen. 

Selectie - The Meaning of Work
Ontwikkeling - The Meaning of Work

ontwikkeling

Je wilt je medewerkers de kans geven hun talenten maximaal te benutten. Daarom geef je ze de ruimte om zichzelf te ontwikkelen, vooral als het gaat om competenties die belangrijk zijn voor hun huidige of gewenste functie. The Meaning of Work maakt inzichtelijk welke competenties ontwikkelbaar zijn. Zodat je vooraf weet of een ontwikkelproces in een bepaalde richting wel zinvol is. Dit doe ik door talenten in kaart te brengen. Die zijn bepalend voor de aanleg die iemand heeft om bepaalde competenties te ontwikkelen. Uit mijn analyse blijkt ook welke leer- en ontwikkelstijl een medewerker heeft. Is dat vooral leren door ervaren? Of zoekt iemand veel theoretische onderbouwing? Met deze informatie help ik het je het juiste ontwikkelpad uit te stippelen. Eventueel aangevuld met gerichte training of coaching. 

performance

Hoe haal je het beste uit je organisatie en medewerkers? Mensen presteren optimaal wanneer ze zoveel mogelijk talenten kunnen inzetten. Dan is de kans het grootst dat ze competent gedrag laten zien. Dat is goed voor de organisatie, want het behalen van resultaten gaat dan gemakkelijker. Maar het is ook goed voor de medewerker zelf: het werk geeft meer voldoening en kost weinig energie. Met behulp van de Performance Matrix breng ik de aanleg (talenten) en competenties in kaart. Zo wordt in één keer duidelijk op welke gebieden een medewerker, met zijn of haar talenten, volop inzetbaar is. Waar (ontwikkel)werk aan de winkel is met zicht op goed resultaat. Op welke vlakken je je als manager het beste kunt richten op risicobeheersing. En waar je gewoon écht niet meer van iemand kunt verwachten, omdat de aanleg ervoor ontbreekt. Kortom: je weet dan precies waar je energie in moet steken om maximale performance te bereiken. 

Performance - The Meaning of Work

Wat zeggen klanten