HR Strategie
HR Support & Projecten
Medewerker tevredenheid

Ervaren HR partner die met je meedenkt

Het ontwikkelen van een goede, lang houdbare HR-strategie vereist kennis en ervaring. Want zo’n strategie moet niet alleen aansluiten op de organisatiedoelstellingen, maar jouw mensen ook ondersteunen en motiveren. The Meaning of Work heeft de expertise die nodig is om HR binnen jouw organisatie op de kaart te zetten. Ik help je een HR-strategie te ontwikkelen in lijn met de bedrijfsvisie en missie, waarmee je optimaal gebruik maakt van de kracht van je mensen. Maar ook om vanuit die strategie een resultaatgerichte aanpak en projecten uit te werken. Zoals een Talent Academy. Of een beoordelingssysteem dat past bij deze tijd. Een strategie en de organisatie ontwikkelen betekent intensief samenwerken. Goede, duurzame samenwerking vind ik belangrijk. Want ik mag dan een externe partner zijn, die met een onafhankelijke blik naar de organisatie kijkt. Ik zie mezelf veel meer als een betrokken collega. Iemand die actief met je meedenkt en die – net als jij – het beste wil voor de organisatie en haar mensen. 

HR Strategie - The Meaning of Work

HR strategie

Als HR-manager heb je vaak je handen vol aan allerlei operationele taken. Maar hoe passen die in een groter, strategisch plan? Een goede HR-strategie biedt houvast en geeft richting voor de verdere ontwikkeling van jouw organisatie en mensen. Ik help je om vanuit de visie en missie van de organisatie een HR-strategie te ontwikkelen en kernwaarden te formuleren. Waarin is jouw organisatie uniek en sterk? En welke kerncompetenties, die je in iedere medewerker terug wilt zien, passen daarbij? Als je dat eenmaal weet, kun je passende functieprofielen ontwikkelen. Mensen binnenhalen die de organisatie versterken. Omdat hun talenten er gevraagd zijn. Omdat ze zichzelf – hun persoonlijke missie en waarden – in de organisatie herkennen. Dan is betrokkenheid gegarandeerd. Je gaat voor hetzelfde doel, met beter resultaat. 

HR support & projecten

Met een HR-strategie staat er een stip op de horizon. Het is duidelijk naar welke organisatiedoelen jullie samen toe willen werken. Maar wat is daar concreet voor nodig? Welke stappen zijn belangrijk? Ook daarover denk ik met je mee. Ik help je projecten op te zetten die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling van jouw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe aanpak van beoordelings- en functioneringsgesprekken, een Talent Academy of het stimuleren van eigenaarschap, duurzame inzetbaarheid of mobiliteit. Ook kan ik je ondersteunen bij de selectie en ontwikkeling van jouw mensen en het verbeteren van hun performance. Zodat je optimaal gebruik maakt van talenten en mogelijkheden.

HR Support & Projecten - The Meaning of Work
Medewerker Motivatie Onderzoek - The Meaning of Work

Project Medewerker Tevredenheid

Zijn we als organisatie op de goede weg? Wat heeft nog extra aandacht nodig? Welke projecten moeten we voorrang geven? Bij het opstellen van strategische plannen is het belangrijk antwoord te krijgen op dit soort vragen. De ervaring leert dat het project Medewerker Tevredenheid dan heel waardevol is. Het Medewerker Motivatie Onderzoek, de kern van dit project, levert een schat aan relevante, gedetailleerde informatie op over het functioneren van je organisatie. De mening van medewerkers over hun functie, ontwikkeling, leidinggevenden en de organisatie bijvoorbeeld. Maar ook trends die inzicht geven in de verschillen in beleving tussen leidinggevenden en niet-leidinggevenden, verschillen tussen organisatieonderdelen en veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren. Kortom: een schat aan strategische informatie die je kunt gebruiken als dashboard, om sturing te geven aan de organisatie en om speerpunten voor het komende jaar te bepalen. Op basis van wat jouw mensen nodig hebben. 


Wat zeggen klanten