Privacyverklaring

Privacyverklaring

Versie: 30-03-2022

Inleiding
Wij respecteren de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doelen waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij  uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren.

De persoonsgegevens die we van je bewerken en met welk doel
We verwerken die persoonsgegevens die we nodig hebben voor de levering van onze diensten. In een aantal gevallen krijgen wij dan persoonsgegevens onder ons om te verwerken.
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, tenzij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel of in geval van een ander vitaal belang van jouw kant.
Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat de overeenkomst met jou is uitgevoerd en tot 12 maanden daarna.

Internetsites van derden
Op onze websites vindt je mogelijk links naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Deze websites kunnen een ander privacybeleid hebben waarop wij geen invloed hebben. We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals we hierboven hebben omschreven.

Contact- of Adviesformulier
Met het contact- of adviesformulier kun je ons vragen stellen. Door het contact- of adviesformulier te gebruiken, geef je toestemming om je te benaderen. Hiervoor gebruiken wij jouw naam en e-mailadres.
Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om je te bereiken. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat we zeker weten dat jouw vragen beantwoord zijn en daarna tot zes maanden voor de eventuele follow up van een gesprek.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten:
1. een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
2. de inzage in jouw persoonsgegevens;
3. het corrigeren van terechte fouten;
4. het verwijderen van verouderde gegevens;
5. het intrekken van toestemming;
6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
7. het overdragen van jouw gegevens naar een derde.
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Diversen
De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Maastricht.

Contactgegevens
The Meaning of Work
Slenakerweg 25
6271 PE Gulpen
+31 (0)611346768
KVK Gulpen 53899210

Contactpersoon
W.L.M. Janissen
+31 (0)611346768
info@themeaningofwork.nl